Новоборисівська сільська рада
Одеська область, Роздільнянський район

Положення про відділ сім’ї, молоді та соціального захисту населення Новоборисівської сільської ради

Дата: 19.02.2021 13:16
Кількість переглядів: 417

 

УКРАЇНА

Новоборисівська сільська рада

Роздільнянського району Одеської області

ІV сесія VIІI скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

29 січня 2021 року                                                                 № 84 – VIІI

 

Про затвердження Положення про відділ сім’ї, молоді та соціального захисту населення  Новоборисівської сільської ради

 

 

     З метою приведення діяльності відділу у відповідність до чинного законодавства України та вимог наказів Міністерства соціальної політики України від14.06.2018 №890, від 18.07.2018 №1029а, й відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», ст. 17 Закону України від 21.06.2001р. № 2558-14 «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», керуючись ст.25, ч. 4 ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з гуманітарних питань, Новоборисівська сільська рада 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити Положення про відділ сім’ї, молоді та соціального населення  Новоборисівської сільської ради  в новій  редакції (додаток 1).

 

  1. Ввести в дію це  рішення з 29 січня 2021 року.

 

  1. Розпорядження сільського голови №112 від 12.06.2020 року «Про затвердження Положення про відділ  у справах дітей, сім’ї, молоді та соціального захисту населення вважати таким що втратило чинність.

 

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу сім’ї, молоді та соціального захисту населення  Новоборисівської сільської ради Крицьку С.О.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                        Інна ТАТАРЛИ

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕННО

 рішенням сільської ради

 № 84 – VIIІ від 29.01.2021 року

 

Сільський голова _______________ Інна ТАТАРЛИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ сім’ї, молоді та соціального захисту населення

 Новоборисівської сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Новоборисівка

 

2021 рік

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ сім’ї, молоді та соціального захисту населення

 Новоборисівської сільської ради

 

1.Загальні положення

1.1.Відділ сім’ї, молоді та соціального захисту населення Новоборисівської сільської ради (далі - Відділ) є структурним підрозділом сільської ради, який утворюється сільською радою, є підзвітним і підконтрольним сільській раді, що його утворила, підпорядковується виконавчому комітету сільської ради і сільському голові.

1.2.Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, Указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», наказами Міністерства соціальної політики, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями сільського голови, рішеннями сесій сільської ради та виконавчого комітету, а також Положенням про відділ.

1.3.Працівники відділу є посадовими особами та службовцями органу місцевого самоврядування. Структура та чисельність відділу затверджується сільською радою.

 

2. Основні завдання та функції Відділу

2.1. Основними завданнями Відділу є:

2.1.1. Забезпечення реалізації на території громади державної політики у сфері соціального захисту населення, з питань сім’ї та дітей, одиноких осіб похилого віку,  запобігання домашнього насильства, протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, організації надання соціальних послуг особам, окремим соціальним групам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати,

2.1.2. Визначення та реалізація соціальних пріоритетів розвитку громади, розробка місцевих програм соціального спрямування, проектів, програм та заходів щодо підтримки вразливих категорій населення.

2.1.3. Запровадження та надання місцевих гарантій соціального захисту, соціальної підтримки мешканців громади.

2.1.4. Організація здійснення соціальної роботи в громаді та надання соціальних послуг.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. Забезпечує виконання законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань, що віднесенні до його відання.

2.2.2. Бере участь у стратегічному плануванні розвитку соціальної сфери громади, здійснює підготовку пропозицій до проектів місцевих програм соціального розвитку, проекту бюджету громади.

2.2.3. Вирішує відповідно до законодавства питання щодо соціальної підтримки населення громади (прийому документів для призначення і виплати  соціальної допомоги, компенсацій, житлових субсидій, надання пільг, інших грошових соціальних виплат), в тому числі у співпраці з центром надання адміністративних послуг.

2.2.4. Організовує здійснення відповідно до законодавства соціальної роботи в громаді, в тому числі виявлення осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

2.2.5. Визначає потребу громади у соціальних та реабілітаційних послугах, встановлює надавачів цих послуг залежно від потреб громади у відповідних послугах, готує в установленому порядку пропозиції щодо створення, реорганізації і ліквідації закладів, установ і підприємств, які надають соціальні послуги та відносяться до комунальної власності територіальної громади.

2.2.6. Веде облік багатодітних сімей,  сімей/осіб, у тому числі сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують соціальної підтримки, осіб з інвалідністю, осіб, які потребують постійної сторонньої допомоги, осіб, які повернулися з місць позбавлення волі, осіб, які не мають постійного місця проживання, осіб, які зазнали насилля в сім'ї, постраждали від торгівлі людьми.

 Видає посвідчення батькам та дитині з багатодітної сім’ї та веде їх облік.

2.2.7. Подає у встановленому порядку пропозиції щодо кандидатур для призначення на посаду керівників підприємств, закладів, установ і організацій сфери соціального захисту, що відносяться до комунальної власності територіальної громади.

 2.2.8. Приймає рішення щодо організації надання соціальних та реабілітаційних послуг, у тому числі із застосуванням механізмів співпраці та спів фінансування з іншими територіальними громадами, соціального замовлення у недержавних суб’єктів за рахунок бюджетних коштів, проведення конкурсу соціальних проектів, залучення фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також інших форм, визначених законодавством.

2.2.9. Надає сприяння та забезпечує контроль за своєчасним підвищенням кваліфікації працівників сфери соціального захисту територіальної громади.

2.2.10. Здійснює моніторинг, контроль та оцінювання якості надання соціальних послуг, інформує населення про соціальні та реабілітаційні послуги.

2.2.11. Вживає заходи щодо надання соціальної допомоги та компенсацій вразливим верствам населення громади, що фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету.

2.2.12. Вирішує питання надання за рахунок коштів місцевого бюджету ритуальних послуг у зв’язку з похованням громадян у випадках, передбачених законодавством (у тому числі одиноких).

2.2.13. Забезпечує захист прав і законних інтересів повнолітніх осіб, які потребують встановлення опіки або піклування, недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена.

2.2.14. Вживає заходи щодо усунення дискримінації за ознакою статі відповідно до законодавства про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та протидії дискримінації.

2.2.15. Здійснює профілактичні та інші заходи з питань попередження бездомності, реінтеграції бездомних осіб, соціального сирітства, жорстокого поводження з дітьми, насильства в сім’ї, торгівлі людьми, соціального патронажу осіб, звільнених з місць позбавлення волі, інших негативних явищ в соціальному середовищі територіальної громади.

2.2.16. Вживає заходи реагування на звернення та повідомлення про вчинення домашнього насильства, у тому числі організацію надання тимчасового притулку особам, які постраждали від домашнього насильства і торгівлі людьми.

2.2.17. Здійснює консультування мешканців територіальної громади з питань застосування законодавства щодо соціальної підтримки населення, надання соціальних послуг, захисту соціальних прав, інших питань віднесених до його відання.

2.2.18. Проводить інформаційно-просвітницьку роботу серед населення спрямовану на: підвищення обізнаності з питань прав та гарантій у сфері соціального захисту, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми, жорстокому поводженню з дітьми, запобігання та протидії домашньому насильству; запобігання та подолання споживацьких настроїв, формування сімейних цінностей, почуття причетності до розв’язання важливих соціальних завдань громади.

2.2.19. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до законодавства України.

 

3. Відділ має право:

 - вносити пропозиції щодо вдосконалення надання соціальних послуг та проведення соціальної роботи;

- подавати пропозиції до проекту бюджету Новоборисівської сільської ради з питань, що належать до його компетенції;

 - укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;

- залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для надання соціальних послуг особам (сім’ям), які перебувають у складних життєвих обставинах та одиноким особам похилого віку;

- вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів осіб, сімей;

- здійснювати посередництво у представництві інтересів осіб, сімей та порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства з питань надання соціальних послуг та проведення соціальної роботи.

 

4. Система взаємодії

4.1. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами селищної ради, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян.

 

5. Структура відділу

5.1. Положення про відділ затверджується сільською радою.

5.2. Штатний розпис відділу затверджується сільською радою у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених сільською радою.

 5.3. Начальник відділу призначається на посаду і звільняється з посади сільським головою.

5.4. Посадові обов'язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються сільським головою.

 

6. Керівництво відділу

6.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади сільським головою одноосібно.

6.2. Начальник відділу:

6.2.1.Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, визначає ступінь відповідальності своїх спеціалістів.

6.2.2.Розробляє Положення про відділ і функціональні обов'язки працівників відділу.

6.2.3.Готує у межах своєї компетенції розпорядження, організовує і контролює їх виконання.

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь