Новоборисівська громада
Одеська область, Роздільнянський район

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади Новоборисівської сільської ради

Дата: 18.07.2021 12:22
Кількість переглядів: 285

 

У К Р А Ї Н А

НОВОБОРИСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОН ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

12 липня 2021 року                                                                                             № 117

 

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади Новоборисівської

сільської ради

 

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169, та з метою забезпечення конституційного  права  рівного доступу громадян до служби в органах місцевого самоврядування,

 

1. Оголосити з 16 липня 2021 року конкурс на заміщення вакантної посади Новоборисівської сільської ради:

 • головного спеціаліста з питань  цивільного захисту Новоборисівської сільської ради.

                                       

2. Затвердити вимоги до кандидата на заміщення вакантної посади (додаток 1).

 

3. Затвердити перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсі на заміщення вакантної посади (додаток 2).

 

4. Установити термін подання документів для участі в конкурсі на заміщення вакантної посади  10 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу.

 

5. Затвердити перелік питань на перевірку та оцінку знань Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень (додаток 3).

 

6. Секретарю Новоборисівської сільської ради опублікувати дане розпорядження на офіційному сайті сільської ради.

 

7. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

Сільський  голова                                                                                                   Інна ТАТАРЛИ

 

 

Додаток 1

до розпорядження

Новоборисівського сільського голови

№ 117  від 12 липня  2021 року

 

 

Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної  посади

 

 • Кваліфікаційні вимоги для претендентів на посаду головного спеціаліста з питань  цивільного захисту Новоборисівської сільської ради:
 • громадянство України;
 • вільне володіння українською мовою;
 • освіта вища або неповна вища;
 • володіння основними навичками роботи на комп’ютері з відповідними програмними засобами, знання правил діловодства;
 • знання діючого законодавства України професійного спрямування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до розпорядження

Новоборисівського сільського голови

№ 117  від 12 липня  2021 року

                                                                                                       

 

Перелік документів, які необхідно подати на заміщення вакантної  посади

 • заява про участь в конкурсі  з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • заповнену особову картку (форма П-2);
 • автобіографія;
 • копія паспорта громадянина України;
 • копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід'ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
 • копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж роботи не менше трьох років на день їх подання;
 • 2 фотокартки розміром 4?6 см;
 • копія довідки про стан здоров’я;
 • документ, про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни) або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови, відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

    За бажанням претенденти можуть подавати інші документи,  що підтверджуватимуть професійні та моральні  якості.

   Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції подають електронну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру) за минулий рік за формою, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

 Документи щодо участі у конкурсі подаються особисто протягом 10 календарних днів з дня опублікування оголошення  за адресою: Новоборисівська сільська рада, село Новоборисівка, вулиця Лермонтова, 3, Великомихайлівського району, Одеської області. Телефон для довідок: 2 – 41 – 90.

 

 

Додаток 3

до розпорядження

Новоборисівського сільського голови

№ 117  від 12 липня  2021 року

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про місцеве самоврядування", "Про  службу в органах місцевого самоврядування", "Про запобігання корупції" та знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадової особи

 

І. Питання на перевірку знання Конституції України

 

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43) та освіту (стаття 53) .

10. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

11. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

12. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

13. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

14. Державний бюджет України (стаття 96).

15. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

 

II. Питання на перевірку знання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

 

1. Поняття, основні принципи місцевого самоврядування за Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" (статті 2, 4, 5).

2. Реалізація громадянами України права на участь у місцевому самоврядуванні (статті 3, 7, 8, 9,13).

3. Система місцевого самоврядування (статті 5, 6, 10, 11, 12, 14).

4. Форми добровільного об'єднання органів місцевого самоврядування (стаття 15).

5. Організаційно - правова, матеріальна і фінансова основи місцевого
самоврядування (статті 16, 60).

6. Законодавство України про місцеве самоврядування та державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).

7. Повноваження сільських, селищних рад (статті 25, 26).

8. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціально - економічного і культурного розвитку, планування та обліку (стаття 27).

9. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад в галузі бюджету, фінансів і цін (стаття 28).

10. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад щодо управління комунальною власністю та в галузі житлово-комунального господарства, побутового торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку (статті 29, 30).

11. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі будівництва (стаття 31).

12. Повноваження виконавчих органів у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту (стаття 32).

13. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (стаття 33).

14. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціального захисту населення (стаття 34).

15. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі зовнішньоекономічної діяльності, оборонної роботи щодо вирішення питань адміністративно - територіального устрою (статті 35, 36, 37).

 

ІІI. Питання на перевірку знання Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування"

 

1. Поняття служби та посади в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування за Законом України „Про службу в органах місцевого самоврядування" (статті 1, 2, 3).

2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).

3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).

4. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 7).

5. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).

6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).

7. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).

8. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).

9. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (стаття 12).

10. Класифікація посад та рангів посадових осіб в органах місцевого самоврядування (статті 14, 15).

11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).

12. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).

13.  Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).

14.  Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23).

15. Відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).

 

IV. Питання на перевірку знання Закону України "Про запобігання корупції"

 

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

2. Суб'єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).
6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).

7. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).

8. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).

9. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

10. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

11. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

12. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

13. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).

14. Моніторинг способу життя суб'єктів декларування (стаття 51).

15. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

 

V. Питання на перевірку знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадової особи

 

1. Відносини, що регулюються Кодексом цивільного захисту України (Стаття 1 Кодексу цивільного захисту України).

2. Поняття про охорона праці (стаття 1 Закону України «Про охорону праці»).

3. Визначення термінів: запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, зона надзвичайної ситуації, класифікаційна ознака надзвичайних ситуацій, класифікація надзвичайних ситуацій, ліквідація наслідків надзвичайної ситуації (стаття 2 Кодексу цивільного захисту України).

4. Відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці (статті 43,44 Закону України «Про охорону праці»).

5. Класифікація надзвичайних ситуацій (стаття 5 Кодексу цивільного захисту України).

6. Підстави проведення роботодавцем за власний рахунок позачергового медичного огляду працівників (стаття 17 Закону України «Про охорону праці»)..

7. Суб’єкти забезпечення цивільного захисту (стаття 6 Кодексу цивільного захисту України).

8. Права на охорону праці під час укладання трудового договору (стаття 5 Закону України «Про охорону праці»).

9. Основні завдання єдиної державної системи цивільного захисту (стаття 8 Кодексу цивільного захисту України).

10. Перелік нещасних випадків, які підлягають спеціальним розслідуванням (стаття 22 Закону України «Про охорону праці»).

11. Режим надзвичайної ситуації (стаття 14 Кодексу цивільного захисту України).

12. Управління охороною праці та обов'язки роботодавця (стаття 13 Закону України «Про охорону праці»).

13. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту (стаття 19 Кодексу цивільного захисту України).

14. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі охорони праці (стаття 35 Закону України «Про охорону праці»).

15. Заходи з евакуації (стаття 33 Кодексу цивільного захисту України).

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь