A A A K K K
для людей із порушенням зору
Новоборисівська громада
Одеська область, Роздільнянський район

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади Новоборисівської сільської ради

Дата: 21.02.2022 14:12
Кількість переглядів: 263

 

У К Р А Ї Н А

НОВОБОРИСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОН ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 18 лютого 2022 року                                                                                              № 19

 

Про оголошення конкурсу на заміщення

вакантної посади Новоборисівської сільської ради

 

Керуючись п.20 ч.1 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст. 10 «Про службу в органах місцевого самоврядування», Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого розпорядженням Новоборисівського сільського голови № 161 від 21.09.2021 року:

 

1. Оголосити з 18 лютого 2022 року конкурс на заміщення вакантної посади Новоборисівської сільської ради, провідного спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності Новоборисівської сільської ради.

                                       

2. Затвердити вимоги до кандидатів на заміщення вакантної посади (додаток 1).

 

3. Затвердити перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсі на заміщення вакантної посади (додаток 2).

 

4. Установити термін подання документів для участі в конкурсі на заміщення вакантної посади  14 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу.

 

5. Затвердити перелік питань на перевірку та оцінку знань Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень (додаток 3).

 

6. Секретарю Новоборисівської сільської ради опублікувати дане розпорядження на офіційному сайті сільської ради.

 

7. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

Сільський  голова                                                                                                 Інна ТАТАРЛИ

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до розпорядження № 19 

від 18 лютого 2022 року

 

 

Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної  посади

 

  • Кваліфікаційні вимоги для претендентів на посаду провідного спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності Новоборисівської сільської ради:
  • громадянство України;
  • вільне володіння українською мовою;
  • повна вища освіта відповідного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем  магістра (спеціаліста).  Стаж  роботи за фахом на  посадах в органах місцевого самоврядування,  на посадах державної служби або досвід роботи на  посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності  не менше 1 року;
  • володіння основними навичками роботи на комп’ютері з відповідними програмними засобами, знання правил діловодства;
  •  знання діючого законодавства України професійного спрямування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до розпорядження № 19 

від 18 лютого 2022 року

 

 

Перелік документів,

які необхідно подати на заміщення вакантної  посади:

 

заява про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органі місцевого самоврядування та проходження служби в органі місцевого самоврядування;

заповнену особову картку (форма П-2) з відповідними додатками;

дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

копію документа, який посвідчує особу;

копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);

державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мов (у разі відсутності в документа, який підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни).

Особи, які працюють в органі місцевого самоврядування, де оголошено конкурс, і бажають взяти у ньому участь, зазначених документів до заяви не додають.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України “Про запобігання корупції”.

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до розпорядження № 19 

від 18 лютого 2022 року

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про місцеве самоврядування", "Про  службу в органах місцевого самоврядування", "Про запобігання корупції" та знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадової особи

 

І. Питання на перевірку знання Конституції України

 

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43) та освіту (стаття 53) .

10. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

11. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

12. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

13. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

14. Державний бюджет України (стаття 96).

15. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

 

II. Питання на перевірку знання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

 

1. Поняття, основні принципи місцевого самоврядування за Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" (статті 2, 4, 5).

2. Реалізація громадянами України права на участь у місцевому самоврядуванні (статті 3, 7, 8, 9,13).

3. Система місцевого самоврядування (статті 5, 6, 10, 11, 12, 14).

4. Форми добровільного об'єднання органів місцевого самоврядування (стаття 15).

5. Організаційно - правова, матеріальна і фінансова основи місцевого
самоврядування (статті 16, 60).

6. Законодавство України про місцеве самоврядування та державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).

7. Повноваження сільських, селищних рад (статті 25, 26).

8. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціально - економічного і культурного розвитку, планування та обліку (стаття 27).

9. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад в галузі бюджету, фінансів і цін (стаття 28).

10. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад щодо управління комунальною власністю та в галузі житлово-комунального господарства, побутового торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку (статті 29, 30).

11. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі будівництва (стаття 31).

12. Повноваження виконавчих органів у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту (стаття 32).

13. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (стаття 33).

14. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціального захисту населення (стаття 34).

15. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі зовнішньоекономічної діяльності, оборонної роботи щодо вирішення питань адміністративно - територіального устрою (статті 35, 36, 37).

 

ІІI. Питання на перевірку знання Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування"

 

1. Поняття служби та посади в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування за Законом України „Про службу в органах місцевого самоврядування" (статті 1, 2, 3).

2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).

3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).

4. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 7).

5. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).

6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).

7. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).

8. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).

9. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (стаття 12).

10. Класифікація посад та рангів посадових осіб в органах місцевого самоврядування (статті 14, 15).

11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).

12. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).

13.  Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).

14.  Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23).

15. Відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).

 

IV. Питання на перевірку знання Закону України "Про запобігання корупції"

 

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

2. Суб'єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).
6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).

7. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).

8. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).

9. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

10. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

11. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

12. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

13. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).

14. Моніторинг способу життя суб'єктів декларування (стаття 51).

15. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54)

 

V. Питання на перевірку знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадової особи

           

 1. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві.

 2. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

 3.  Первинні документи та регістри бухгалтерського обліку.

 4.  Інвентаризація активів і зобов'язань.

 5.  Звітний період для складання фінансової та бюджетної звітності.

 6.  Заробітна плата в контексті КзПП України.

 7.  Системи оплати праці.

 

 8. Оплата праці працівників  установ і організацій, що фінансуються з бюджету.

 9.Розмір премії, який може бути наданий посадовій особі місцевого самоврядування та нормативний документ, згідно з яким вона нараховується.

 

10.  Складові заробітної плати посадових осіб місцевого самоврядування, види

     заохочень та допомог.

11.  Структура фонду оплати праці бюджетної установи.

 

12.  Відрахування із заробітної плати.

 

13.  Основні функції  бухгалтерського обліку.

 

14.  Вимоги складання та затвердження кошторису видатків на утри­мання бюджетної установи та штатного розпису.

 

15.  Порядок обчислення середньої заробітної плати для розрахунку відпускних, компенсації за невикористану відпустку, лікарняних.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь