Новоборисівська сільська рада
Одеська область, Роздільнянський район

Державні мінімальні гарантії оплати праці медичних працівників у 2022 році

Дата: 24.02.2022 11:47
Кількість переглядів: 220

Державні мінімальні гарантії оплати праці

медичних працівників у 2022 році

 

          Головне управління Держпраці в Одеській області інформує, що Кабінетом Міністрів України 12.01.2022 року ухвалено постанову № 2 «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я»  (далі – Постанова № 2), якою передбачено підвищення базового рівня заробітної плати для лікарів та медичних сестер з 01.01.2022р.

     Отже, з 01.01.2022р. розмір нарахованої заробітної плати медичним працівникам закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності за повністю виконану місячну (годинну) норму праці встановлюється у межах фонду оплати праці на 2022 рік:

       на рівні не менше 20 000 гривень лікарям (крім лікарів-інтернів) та професіоналам з вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров’я;

    на рівні не менше 13 500 гривень для посад молодших спеціалістів з медичною освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, першим (бакалаврський) рівнем вищої медичної освіти і магістрів з медсестринства.

      Для медичних працівників закладів охорони здоров'я, які працюють за сумісництвом, підпунктом 5 пункту 1 Постанови № 2 передбачено, що у разі встановлення медичному працівнику неповного робочого дня або неповного робочого тижня, а також під час невиконання працівником у повному обсязі встановленої норми тривалості робочого часу, вимога стосовно розміру оплати праці, передбачена підпунктом 1 пункту 1 цієї постанови, застосовується пропорційно до відпрацьованого часу. Отже медпрацівнику, який працює за сумісництвом, гарантується мінімальний розмір нарахованої заробітної плати пропорційно відпрацьованому часу.

        Тобто Постановою № 2 медичним працівникам гарантується мінімальний розмір нарахованої заробітної плати.

        Для забезпечення фінансування на оплату праці медичних працівників Постановою № 2 внесено зміну до додатку 3 Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. №410 «Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» відповідно до якої надавач медичних послуг зобов’язаний протягом строку дії договору відповідно до законодавства забезпечувати виплату заробітної плати медичним працівникам закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності у розмірі не меншому, ніж передбачено Постановою № 2.

       Питання з приводу віднесення посад медпрацівників, яких стосується підвищення базової заробітної платні, зокрема, і окремих медичних посад та професіоналів з вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров'я державної або комунальної форми власності, до посад, визначених Постановою № 2,  належить до компетенції Міністерства охорони здоров'я, як головного органу  в системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я та здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю МОЗ, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління (накази МОЗ від 29.03.2002р. № 117, від 06.11.2015р. № 115, від 24.02.2021р. № 346).

         Директорат розвитку ринку праці та умов оплати праці Міністерства економіки України надав роз'яснення стосовно застосування окремих положень Постанови № 2, одним із яких є питання розгляду врахування до розміру нарахованої заробітної плати медичним працівникам закладів охорони здоров'я (20000 та 13500 гривень) окремих її видів, а саме: доплати за роботу в нічний час, доплати за роботу із хворими на COVID-19, індексація, інше.

         На думку Мінекономіки, до суми нарахованої заробітної плати включаються всі складові заробітної плати, які встановлені працівникові згідно із діючими умовами оплати праці, а саме: основна заробітна плата (у вигляді тарифних ставок, посадових окладів); додаткова заробітна плата (доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, зокрема, додаткова доплата у розмірі до 300 відсотків заробітної плати (посадового окладу) з урахуванням передбачених законодавством обов’язкових доплат та надбавок відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2020р. № 246 «Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2» (зі змінами); премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій; інші заохочувальні та компенсаційні виплати (у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями).

        Закладами охорони здоров'я комунальної форми власності під час застосування положень Постанови № 2 слід звернути увагу на наступне.

        У закладах охорони здоров'я, які за організаційно-правовою формою функціонують як комунальні некомерційні підприємства, умови оплати праці визначаються з урахуванням вимог статті 97 КЗпП України та статті 15 Закону України «Про оплату праці»  -  самостійно визначають у колективному договорі форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат із дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами.

         При цьому умови оплати праці медичних працівників затверджено наказом Міністерства соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я  України «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» від 05.10.2005 № 308/519.

         Одночасно інформуємо, що структура заробітної плати визначена статтею 2 Закону України «Про оплату праці», відповідно до якої заробітна плата складається із основної та додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

       Основна заробітна плата - це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців.

       Додаткова заробітна плата - це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій.

      Інші заохочувальні та компенсаційні виплати – до них належать виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, виплати в рамках грантів, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми.

        Відповідно до статті 94 КЗпП України  заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу, а також - питання державного і договірного регулювання оплати праці, прав працівників на оплату праці та їх захисту визначається Кодексом законів паро працю України, Законом України «Про оплату праці» та іншими нормативно-правовими актами.

        За приписом статті 8 Закону України «Про оплату праці» умови і розміри оплати праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, визначаються Кабінетом Міністрів України.

       Статтею 43 Конституції України, зокрема, передбачено, що кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом; право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

        З метою недопущення порушення нормативно – правових актів в частині державних мінімальних гарантій в оплаті праці та упередження притягнення до відповідальності за різними законодавчо визначеними її видами, звертаємо увагу керівників закладів охорони здоров’я про необхідність врахування всіх складових структури заробітної плати для здійснення її нарахування  в повному обсязі своїм працівникам, а у разі виявлення недоліків, здійснити відповідні донарахування.

      Посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, винні у порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством (дисциплінарна, адміністративна, кримінальна, фінансова).

      Зосереджуємо, що у разі надходження звернень й скарг від свівробітників медичних закладів, що стосуються примусового запровадження роботи на умовах неповного робочого часу та розмірів нарахованої заробітної плати, Головним управлінням Держпраці в Одеській області відповідно до частини першої  статті 6 Закону України від 5 квітня 2007 року № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», буде вжито заходи щодо проведення позапланового державного контролю за додержанням законодавства про працю по кожному окремому випадку порушення прав медпрацівників.

         Водночас повідомляємо, що листи Головного управління Держпраці в Одеській області носять інформаційно – роз’яснювальний характер і не встановлюють правових норм.

 

 

 

                                                           А. Автутова, головний державний інспектор

                                                       відділу з питань праці та заробітної плати

                                                       Управління з питань праці

                                                        ГУ Держпраці в Одеській області

       

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь