A A A K K K
для людей із порушенням зору
Новоборисівська громада
Одеська область, Роздільнянський район

Про затвердження Порядку призначення на посади в апараті Новоборисівської сільської ради та її виконавчого комітету, а також в її виконавчих органах без проведення конкурсного відбору

Дата: 03.08.2022 12:38
Кількість переглядів: 343

Україна

Новоборисівська  сільська  рада

Роздільнянського району Одеської області

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

03.08.2022                                                                                                     № 101

 

 

 

Про затвердження Порядку призначення
на посади в апараті
Новоборисівської сільської ради та її виконавчого комітету, а також в її виконавчих органах без проведення конкурсного відбору

 

Відповідно до частини п’ятої статті 10 Закону України “Про правовий режим воєнного стану”, частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України, пункту 20 частини четвертої статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, Указу Президента України від 24.02.222 №64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні” (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. №268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів”, з метою забезпечення безперебійного виконання Новоборисівською сільською радою визначених законодавством повноважень, а також усунення кадрового дефіциту:

1. ЗАТВЕРДИТИ Порядок призначення на посади в апараті Новоборисівської сільської ради та її виконавчого комітету, а також в її виконавчих органах без проведення конкурсного відбору (додається), на період дії воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 р. №64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні” (зі змінами).

2. Керуючому справами виконавчого комітету Новоборисівської сільської ради забезпечити оприлюднення цього розпорядження протягом 10 календарних днів з дати його прийняття на офіційному веб-сайті Новоборисівської сільської  ради.

3. Розпорядження набирає чинності з дати його офіційного оприлюднення.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на  керуючого справами виконавчого комітету Новоборисівської сільської ради Тетяну ШЕПЕЛЮК.

 

 

Сільський голова                                                             Інна ТАТАРЛИ

 

 

 

                        Додаток
                        до розпорядження голови

                       Новоборисівської сільської

   ради
                       від 03.08. 2022 р.  № 101

 

ПОРЯДОК
призначення на посади в апараті
Новоборисівської сільської ради та її виконавчого комітету, а також в її виконавчих органах без проведення конкурсного відбору

1. Загальні положення

1.1. Порядок призначення на посади в апараті Новоборисівської сільської ради та її виконавчого комітету, а також в її виконавчих органах без проведення конкурсного відбору (далі - Порядок), обов’язковість якого передбачена згідно із Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, визначає особливості такого призначення у період дії воєнного стану.

2. Умови проведення

2.1. Рішення про призначення на посаду в апараті Новоборисівської сільської ради та її виконавчого комітету, а також в її виконавчих органах без проведення конкурсного відбору приймається Новоборисівським сільським головою за наявності вакантної посади у штатному розписі апарату Новоборисівської сільської ради та її виконавчого комітету, а також  її виконавчих органів  (далі  - посада).

2.2. Не можуть розглядатися на призначення кандидатури осіб, які:

- визнані в установленому порядку недієздатними;

- мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого самоврядування;

- у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі близьким особам (у значенні Закону України “Про запобігання корупції”);

- в інших випадках, установлених законами.

2.3. Призначення на посади в апараті Новоборисівської сільської ради та її виконавчого комітету, а також в її виконавчих органах без проведення конкурсного відбору проводиться  поетапно:

2.3.1. Публікація оголошення про відповідну вакансію на офіційному веб-сайті ради, в друкованих засобах масової інформації або поширення його через інші засоби масової інформації.

2.3.2. Прийом фахівцем з кадрової роботи Новоборисівської сільської ради та її виконавчого комітету документів від осіб, які претендують на зайняття відповідних вакантних посад (далі - кандидати), та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідної посади.

2.3.3. Проведення співбесіди з кандидатами та прийняття рішення щодо призначення.

3. Оголошення про вакансію

3.1. Фахівець з кадрової роботи Новоборисівської сільської  ради та її виконавчого комітету розміщує оголошення про вакансію (чи заміщення вакансії) на офіційному веб-сайті ради та сторінках в соціальних мережах, поширює її через інші офіційні засоби масової інформації.

Також фахівець з кадрової роботи Новоборисівської сільської ради та її виконавчого комітету може зробити розсилку оголошення про вакансію (чи заміщення вакансії) серед кандидатів, які успішно пройшли всі етапи оцінювання під час останніх конкурсів у Новоборисівській сільській  раді, повідомити про вакансію особам, які перебувають у кадровому резерві та працівникам апарату (виконавчого апарату) відповідної ради та її виконавчих органів за допомогою доступних каналів комунікації тощо.

3.2. В оголошенні повинні міститися такі відомості:

3.2.1. Юридична адреса Новоборисівської сільської ради  та номери телефонів для довідок.

3.2.2. Назва вакантної посади (вакантних посад) із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається фахівцем з кадрової роботи Новоборисівської сільської ради та її виконавчого комітету.

3.2.3. Основні вимоги до кандидатів згідно із посадовими інструкціями.

3.2.4. Термін прийняття документів (дата).

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про службу в органах місцевого самоврядування.

4. Прийом та розгляд документів

4.1. Кандидати на посади подають до Новоборисівської сільської ради та її виконавчого комітету:

  • заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
  • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
  • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
  • копію документа, який посвідчує особу;
  • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
  • довідку про допуск до державної таємниці (у разі її наявності).

Кандидати можуть надіслати на офіційну електронну адресу, вказану в оголошенні про вакансії сканкопії документів згідно із зазначеним переліком.

Особи, які працюють в апараті Новоборисівської сільської ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих органах ради, де оголошено про вакансію, і бажають пройти співбесіду, не подають зазначені у цьому пункті документи.

4.2. Кандидати можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

4.3. Забороняється вимагати від кандидатів відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

4.4. Фахівець з кадрової роботи Новоборисівської сільської ради та її виконавчого комітету перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам, передбаченим для кандидатів.

4.5. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови Новоборисівської сільської ради та її виконавчого комітету не допускаються до співбесіди, про що їм повідомляється до дати проведення співбесіди.

Якщо кандидат наполягає на участі у співбесіді за даних обставин, він допускається до співбесіди, а остаточне рішення щодо нього приймається  головою Новоборисівської сільської ради.

4.6. Подані кандидатами документи і протокол за результатами співбесіди зберігаються в Новоборисівській сільській раді та її виконавчого комітету.

5. Проведення співбесіди та
прийняття рішення щодо призначення

5.1. Співбесіда проводиться з метою об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду.

5.2. Новоборисівський сільський голова визначає дату проведення співбесіди, фахівець з кадрової роботи Новоборисівської сільської ради та її виконавчого комітету повідомляє кандидатів про місце, час і спосіб її проведення (в тому числі і про спосіб комунікації у разі проведення співбесіди дистанційно в режимі відео- або аудіоконференції).

5.3. Під час співбесіди перевіряються знання Конституції України, законів України: «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», а також законодавства з урахуванням специфіки повноважень відповідної посади.

5.4. Співбесіду проводить Новоборисівський сільський голова за участю фахівця з кадрової роботи та безпосереднього керівника структурного підрозділу, на вакантну посаду до якого розглядається кандидат в  апараті ради та її виконавчого комітету чи виконавчого органу ради.

5.5. Рішення про призначення на посаду відповідного кандидата приймається Новоборисівським сільським головою з урахуванням безпосереднього керівника відповідного структурного підрозділу апарату ради та її виконавчого комітету чи виконавчого органу ради.

5.6. Результати проведеної співбесіди оформляються протоколом, який складається фахівцем з кадрової роботи Новоборисівської сільської ради та її виконавчого комітету і підписується Новоборисівським сільським головою не пізніше, ніж на наступний день після її проведення.

5.7. Фахівець з кадрової роботи Новоборисівської сільської ради та її виконавчого комітету повідомляє кандидатів про результати співбесіди протягом 5 днів після її проведення.

5.8. Протягом 10 днів з дати одержання повідомлення про результати співбесіди визначений Новоборисівською сільською радою кандидат пише заяву про призначення на відповідну посаду.

5.9. Новоборисівський сільський голова видає розпорядження про призначення визначеного кандидата на посаду без проведення конкурсного відбору.

6. Інші особливості призначення на посаду без
проведення конкурсного відбору

6.1. Особи, які були призначені на посади без проведення конкурсного відбору, не можуть бути переведені на інші посади в апараті  ради та її виконавчого комітету, а також її виконавчих органах.

          6.2. Особи, які були призначені на посади без проведення конкурсного відбору, протягом трьох місяців з дати припинення чи скасування воєнного стану (у разі якщо такі документи не були подані ними раніше), повинні подати:

  • декларацію особи (уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, передбаченої Законом України “Про запобігання корупції”),
  • документ про підтвердження володіння державною мовою (відповідно до Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”),
  • документи, передбачені частиною другою статті 57 Закону України “Про запобігання корупції” - особам, посади яких належать до посад з підвищеним корупційним ризиком.

6.3. Організація проведення спеціальної перевірки, передбаченої Законом України “Про запобігання корупції”, а також перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”, стосовно осіб, призначених на посаду без проведення конкурсного відбору у період дії воєнного стану, здійснюється протягом трьох місяців з дати припинення чи скасування воєнного стану, крім випадку звільнення такої особи до дати припинення чи скасування воєнного стану або закінчення проведення зазначених перевірок під час дії воєнного стану.

6.4. У випадку неподання особою документів, передбачених у пункті 6.3. цього Порядку, така особа звільняється із займаної посади протягом трьох робочих днів після завершення трьох місяців з дати припинення чи скасування воєнного стану.

6.5. Після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців з дня його припинення чи скасування, оголошується конкурс на посади Новоборисівської сільської ради в апараті та її виконавчого комітету, а також  її виконавчих органах, на які були призначені особи відповідно до цього Порядку.

6.6. Граничний строк перебування особи на посаді, на яку її призначено відповідно до цього Порядку, становить 12 місяців з дати припинення чи скасування воєнного стану.

6.7. Цей Порядок застосовується виключно у період дії воєнного стану і втрачає чинність з дати, наступної після дати припинення чи скасування воєнного стану, крім розділу 6.

______________________

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь