A A A K K K
для людей із порушенням зору
Новоборисівська громада
Одеська область, Роздільнянський район

ДО УВАГИ!

Дата: 09.01.2024 10:20
Кількість переглядів: 23

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 грудня 2023 р. N 1390

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо врегулювання окремих питань зайнятості населення

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України щодо врегулювання окремих питань зайнятості населення зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

 

Інд. 73

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2023 р. N 1390

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України щодо врегулювання окремих питань зайнятості населення

1. Пункт 13 Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. N 175 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 23, ст. 776), викласти в такій редакції:

"13. Зареєстрований безробітний зобов'язаний відвідати територіальний орган протягом 14 робочих днів з дня припинення участі у громадських роботах та/або інших роботах тимчасового характеру. У разі невідвідання зареєстрованим безробітним територіального органу в установлений строк реєстрація безробітного в зазначеному органі припиняється на 15-й робочий день.

Період участі зареєстрованих безробітних у громадських роботах та/або інших роботах тимчасового характеру зараховується до страхового стажу в разі наступної їх реєстрації.".

2. У Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. N 331 (Офіційний вісник України, 2022 р., N 44, ст. 2394, N 31, ст. 1653, N 55, ст. 3240, N 57, ст. 3391; 2023 р., N 9, ст. 643, N 58, ст. 3269):

1) абзац третій пункту 1 після слів "Податковому кодексі України" доповнити словами ", термін "особа з інвалідністю" - у значенні, наведеному в Законі України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", термін "застрахована особа" - у значенні, наведеному в Законі України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Компенсація витрат надається у розмірі мінімальної заробітної плати, установленої законом, або обчисленої з неї відповідної суми у разі, коли особа, визначена пунктом 1 цього Порядку, працювала неповний місяць, щомісяця протягом тривалості надання компенсації витрат, що визначається абзацом третім цього пункту, за кожну працевлаштовану особу, за яку роботодавцем сплачується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, на період воєнного стану та протягом 30 календарних днів після його скасування або припинення.

У разі коли компенсація витрат надається за неповний місяць, розмір компенсації за такий період обчислюється шляхом ділення розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом, на кількість робочих днів місяця (або кількість годин у разі погодинного обліку робочого часу), встановлених законодавством, та множення отриманого в результаті ділення розміру на кількість робочих днів (або кількість годин), за які надається компенсація витрат.

Загальна тривалість надання компенсації витрат не може перевищувати трьох місяців, а для осіб з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб - шести місяців з дня працевлаштування особи на умовах, передбачених пунктом 2 цього Порядку.

Фінансування компенсації витрат здійснюється в межах коштів, передбачених на зазначені цілі в бюджеті Фонду, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.";

3) в абзаці першому пункту 4 слова "Для отримання компенсації витрат роботодавець не раніше, ніж через п'ять календарних днів після працевлаштування особи" замінити словами "Для прийняття рішення щодо надання або відмови у наданні компенсації витрат роботодавець не раніше ніж через п'ять календарних днів після працевлаштування особи та не пізніше шести місяців з дня працевлаштування особи";

4) пункт 5 доповнити абзацами такого змісту:

"копія документа, в якому зазначена інформація про інвалідність працевлаштованої особи (у разі працевлаштування особи з інвалідністю (форма N 080/о, затверджена наказом МОЗ від 4 грудня 2001 р. N 482, або форма N 157-1/о, затверджена наказом МОЗ від 30 липня 2012 р. N 577).

Інформація, зазначена в заяві та в додатках до неї, визначених цим пунктом, подається та обробляється на всіх етапах з дотриманням вимог Закону України "Про захист персональних даних".";

5) пункт 6 доповнити абзацом такого змісту:

"з Єдиної інформаційної системи соціальної сфери - відомості про осіб з інвалідністю.";

6) абзац четвертий пункту 7 після слів "взаємодії між" доповнити словами "Державним центром зайнятості,";

7) пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Рішення щодо надання або відмови у наданні компенсації витрат приймається регіональним центром зайнятості та оформлюється відповідним наказом протягом п'яти календарних днів після отримання заяви від роботодавця.

Рішення щодо відмови у наданні компенсації витрат приймається регіональним центром зайнятості у разі наявності однієї з таких підстав:

невідповідність роботодавця умовам, зазначеним у пункті 2 цього Порядку;

непідтвердження станом на дату подання заяви факту працевлаштування особи на умовах, передбачених абзацом першим пункту 2 цього Порядку;

відсутність станом на дату подання заяви у працевлаштованої особи довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

отримання особою довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи до введення Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. N 64 "Про введення воєнного стану в Україні" воєнного стану;

подання роботодавцем неповного пакета документів, передбачених пунктами 4 і 5 цього Порядку;

подання роботодавцем заяви з порушенням строку, передбаченого абзацом першим пункту 4 цього Порядку;

подання роботодавцем у заяві недостовірних відомостей та/або недостовірних документів, визначених пунктом 5 цього Порядку, та/або підтвердження факту невідповідності роботодавця або працевлаштованої ним особи вимогам цього Порядку;

працевлаштування роботодавцем особи, за яку компенсація витрат вже була виплачена або виплачується такому або іншому роботодавцю станом на дату подання заяви;

підтвердження регіональним центром зайнятості за результатами додаткової перевірки факту невідповідності роботодавця або працівника вимогам цього Порядку, встановленого за результатами верифікації, здійсненої Мінфіном;

працевлаштована особа станом на дату подання заяви не була застрахованою особою.

Повідомлення про прийняте рішення щодо надання компенсації витрат, відмови у її наданні надсилається роботодавцю протягом трьох календарних днів у спосіб, обраний роботодавцем для подання заяви.

У разі підтвердження за результатами додаткової перевірки факту невідповідності роботодавця або працівника вимогам цього Порядку, встановленого за результатами верифікації, здійсненої Мінфіном, після прийняття регіональним центром зайнятості рішення щодо надання компенсації витрат таке рішення скасовується, а кошти, виплачені роботодавцю, підлягають поверненню.

У разі коли на дату прийняття регіональним центром зайнятості рішення трудові відносини з працівником припинено, сума компенсації, що підлягає відшкодуванню, розраховується і виплачується пропорційно відпрацьованому працівником часу на місяць.";

8) у другому реченні пункту 11 цифри і слово "(6700 гривень)" замінити словами і цифрою ", встановленою абзацом першим пункту 3 цього Порядку,";

9) пункт 12 викласти в такій редакції:

"12. Для отримання компенсації витрат за другий та наступні місяці протягом тривалості надання компенсації витрат, визначеної абзацом третім пункту 3 цього Порядку, роботодавець підтверджує продовження зайнятості осіб, стосовно яких прийнято рішення щодо надання компенсації витрат, за допомогою Порталу Дія або шляхом подання відомостей про працівників до центру зайнятості (безпосередньо або на адресу електронної пошти).

Регіональний центр зайнятості здійснює перерахування коштів роботодавцю за другий та наступні місяці роботи працівника протягом п'яти робочих днів після зарахування коштів на рахунок регіонального центру зайнятості.

У разі подання роботодавцем відомостей про працевлаштування особи після закінчення трьох місяців з дня працевлаштування, а для осіб з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб - шести місяців регіональний центр зайнятості здійснює перерахування коштів роботодавцю за місяці роботи такої особи в межах тривалості надання компенсації витрат, визначеної абзацом третім пункту 3 цього Порядку.";

10) пункт 17 викласти в такій редакції:

"17. Роботодавець, працевлаштована особа несуть відповідальність за недостовірність документів і відомостей, що є підставою для надання компенсації витрат, відповідно до законодавства.

У разі подання недостовірних документів та відомостей, передбачених цим Порядком, роботодавець добровільно чи на підставі рішення суду зобов'язаний повернути Фонду кошти, отримані або використані з порушенням цього Порядку.";

11) пункт 19 викласти в такій редакції:

"19. Спори, що виникають з питань надання компенсації витрат, розглядаються в установленому законодавством порядку.".

3. У Порядку надання допомоги по безробіттю, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2022 р. N 735 (Офіційний вісник України, 2022 р., N 55, ст. 3240):

 1) в абзаці другому пункту 2 слова і цифри "постанові Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. N 792 "Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу" (Офіційний вісник України, 2018 р., N 80, ст. 2662)" замінити словами і цифрами "постанові Кабінету Міністрів України від 30 березня 2023 р. N 446 "Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації зареєстрованих безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу" (Офіційний вісник України, 2023 р., N 49, ст. 2718)";

2) в абзацах першому і другому пункту 5 слова "або на час воєнного стану - Кабінетом Міністрів України" виключити;

3) пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Під час воєнного стану внутрішньо переміщеним особам або особам, які перебувають на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Мінреінтеграції, і які не мають документів та відомостей про періоди страхового стажу, трудової діяльності, заробітну плату (дохід, грошове забезпечення), допомога по безробіттю призначається в мінімальному розмірі, що встановлюється правлінням Фонду, а загальна тривалість виплати такої допомоги не може перевищувати 90 календарних днів.

Після надходження документів та відомостей про страховий стаж, заробітну плату (дохід, грошове забезпечення) тривалість виплати та розмір допомоги по безробіттю для зазначених категорій осіб переглядаються відповідно до законодавства.

Для зазначених категорій осіб мінімальний розмір допомоги по безробіттю не переглядається у бік зменшення.

Під час воєнного стану тривалість та розмір допомоги по безробіттю для осіб, визначених в абзаці другому частини третьої статті 22 Закону, встановлюються на загальних підставах відповідно до Закону.";

4) у підпункті 2 пункту 21 слова і цифри "Порядком реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. N 792" замінити словами і цифрами "Порядком реєстрації, перереєстрації зареєстрованих безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2023 р. N 446".

4. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 березня 2023 р. N 237 "Про затвердження Порядку надання соціальних послуг суб'єктам ринку праці кар'єрними радниками, спеціалізованими кар'єрними радниками, консультантами по роботі з роботодавцями" (Офіційний вісник України, 2023 р., N 34, ст. 1799):

1) пункт 2 постанови виключити;

2) у Порядку надання соціальних послуг суб'єктам ринку праці кар'єрними радниками, спеціалізованими кар'єрними радниками, консультантами по роботі з роботодавцями, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 4:

у підпункті 1 слова і цифри "Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. N 792 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 80, ст. 2662)" замінити словами і цифрами "Порядку реєстрації, перереєстрації зареєстрованих безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2023 р. N 446 (Офіційний вісник України, 2023 р., N 49, ст. 2718)";

у підпункті 18 цифру "9" замінити цифрами "10";

доповнити пункт підпунктом 181 такого змісту:

"181) надання роботодавцям компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю;";

у пункті 6:

в абзаці вісімнадцятому підпункту 2 та абзаці першому підпункту 4 слова "(первинного/поглибленого)" виключити;

у підпункті 3 слова і цифри "Порядку реєстрації, перереєстрації зареєстрованих безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. N 792" замінити словами і цифрами "Порядку реєстрації, перереєстрації зареєстрованих безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2023 р. N 446 (Офіційний вісник України, 2023 р., N 49, ст. 2718)";

у підпункті 2 пункту 7 слово "поглибленого" виключити;

в абзаці другому пункту 9 слова і цифри "підпунктами 5 - 17 пункту 3" замінити словами і цифрами "підпунктами 5 - 17, 181 пункту 4";

в абзаці першому пункту 10 слова і цифри "підпунктів 5 - 11, 13 - 17 пункту 3" замінити словами і цифрами "підпунктів 5 - 11, 13 - 17, 181 пункту 4".

5. У Порядку реєстрації, перереєстрації зареєстрованих безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2023 р. N 446 (Офіційний вісник України, 2023 р., N 49, ст. 2718):

1) у пункті 10 слова "первинне/поглиблене" та "первинного/ поглибленого" виключити;

2) у пункті 13:

абзац перший викласти в такій редакції:

"13. Заява про надання (поновлення) статусу зареєстрованого безробітного, заява про призначення (поновлення) виплати допомоги по безробіттю та заява про припинення реєстрації безробітного можуть бути подані в електронній формі засобами Порталу Дія або офіційного веб-сайту Державного центру зайнятості (за наявності технічної можливості) особою, яка:";

абзац п'ятий після слів "зареєстрованого безробітного" доповнити словами "та заяви про призначення (поновлення) виплати допомоги по безробіттю";

абзац двадцять п'ятий після слів "Державного центру зайнятості" доповнити словами "або за допомогою технічних засобів електронних комунікацій з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Реєстрація заяви про надання (поновлення) статусу зареєстрованого безробітного, заяви про призначення (поновлення) виплати допомоги по безробіттю та заяви про припинення реєстрації безробітного не здійснюється центром зайнятості у разі отримання та виявлення доданих до заяв нерозбірливих сканованих копій (фотокопій) документів. У такому разі в день отримання центром зайнятості таких заяв формується запит на уточнення поданих документів, який надсилається особі засобами Порталу Дія або у разі технічної можливості - за допомогою технічних засобів електронних комунікацій з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. До отримання уточнених документів сформована та подана особою заява вважається повернутою та такою, що не підлягає реєстрації та розгляду.";

3) у пункті 14:

абзаци перший - третій викласти в такій редакції:

"14. Заява про припинення реєстрації безробітного може бути подана зареєстрованим безробітним в електронній формі за допомогою мобільного додатка Порталу Дія.

Заява про надання (поновлення) статусу зареєстрованого безробітного та/або заява про призначення (поновлення) виплати допомоги по безробіттю може бути подана в електронній формі за допомогою мобільного додатка Порталу Дія під час воєнного стану особою, яка після введення воєнного стану перебуває на територіях, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, що визначені абзацом дев'ятим пункту 4 цього Порядку (починаючи з 7 травня 2022 р.).

У разі подання заяв в електронній формі за допомогою мобільного додатка Порталу Дія особа повинна:";

абзац двадцять перший після слів "реєстрації безробітного" доповнити словами ", що подається зареєстрованим безробітним в електронній формі за допомогою мобільного додатка Порталу Дія";

абзац двадцять дев'ятий після слів "неробочий день" доповнити словами ", пізніше ніж за годину до закінчення робочого дня";

абзаци тридцятий і тридцять перший викласти в такій редакції:

"Після реєстрації заяви про надання (поновлення) статусу зареєстрованого безробітного посадова особа центру зайнятості, яка має доступ як користувач до роботи на Порталі Дія та/або у мобільному додатку Порталу Дія або у разі технічної можливості - за допомогою інших технічних засобів електронних комунікацій з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті, на підставі отриманих відомостей, що містяться у заяві, та документів, доданих до заяви, проводить дії, необхідні для формування даних, зокрема персональних, в Єдиній системі. На підставі таких даних формується персональна картка.

За наявності технічної можливості заява про надання (поновлення) статусу зареєстрованого безробітного, заява про призначення (поновлення) виплати допомоги по безробіттю та заява про припинення реєстрації безробітного можуть подаватися за допомогою технічних засобів електронних комунікацій (зокрема, мобільного додатка Державної служби зайнятості) з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.";

абзац тридцять другий виключити.

Фото без опису

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь